YHTEYS

A.J.N Sevice Oy

2084371-8

Kotikoivuntie 8, 28600 Pori

Anssi Niemi

Anssi.Niemi@ajn.fi

044 294 1326