TEOLLISUUSPUTKET


Putkistot valmistamme, tarkastamme sekä dokumentoimme alan määräysten mukaisesti (painelaitedirektiivi, kemikaalilaki).

Hitsausmenetelmämme / hitsaajamme on pätevöitetty kolmannen osapuolen toimesta.

Yrityksellä on hitsausmenetelmät sekä kirkkaille että mustille painelaiteputkille.

Valmistamme kaikkia teräsputkistoja:

Esivalmisteet

Höyrylinjat

Lauhdelinjat

Prosessilinjat (kemikaaliputkistot)

Kaasulinjat